Kolónia alebo zastarano osada je územie obývané istým národom v cudzom etnickom prostredí. Zvyčajne býva založené na mieste s geografickým alebo hospodárskym významom.

Dejiny upraviť

Prvé kolónie začali zakladať Gréci približne okolo 8. storočia pred Kr. ako príčinu narastajúceho nedostatku potravín (hlavne obilia) v hustejšie zaľudnených "materských" osadách. V neskoršom období sa osady osamostatnili a stali sa štátnymi útvarmi s vlastnou ústavou.

Existovalo viacero druhov kolónií:

  • vojenská kolónia
  • poľnohospodárska kolónia
  • štátna kolónia.