Komeniológia je systematický výskum prínosu J. A. Komenského do svetovej kultúry, vedecké skúmanie života, činnosti, diela a pôsobenia J. A. Komenského.

Zdroj upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.