Komodity sú:

  • a) v užšom (častejšom) zmysle: vzájomne zastupiteľné hmotné predmety obchodu (najmä suroviny a materiály), najmä obchodované na organizovaných trhoch (napr. burzách) a/alebo vôbec svetových trhoch
  • b) v širšom zmysle:
    • b1) hmotné predmety obchodu (najmä medzinárodného obchodu)
    • b2) v medzinárodných tovarových dohodách, inak často nepresne: tovar

Význam b1 je v slovenskom Zákone o komoditnej burze (zák. č. 92/2008 Z.z.) na účely tohto zákona upresnený takto: Komodita je hmotný predmet a ovládateľná prírodná sila, najmä výrobok, energia a nerastná surovina, vrátane drahých kovov, s ktorými sa obchoduje alebo môže obchodovať na trhu tovarov a služieb.

V angličtine sa výraz "commodity" najmä (ale nie len) v politickej ekonómii a makroekonómii používa aj ako preklad európskeho výrazu tovar (najmä nemeckého Ware), ktorý nemá v angličtine ekvivalent.