Komplement grafu alebo doplnok grafu je graf pre ktorý platí: a pre každé dva rôzne vrcholy platí práve vtedy ak . Graf je teda úplným grafom.

Petersenov graf (vľavo) a jeho komplement (vpravo)

Grafy a sa nazývajú komplementárne grafy.

Vlastnosti Upraviť

  • Komplement úplného grafu je graf bez hrán.
  • Komplement triviálneho grafu je triviálny graf.