Koncert pre trúbku a orchester (Аruťunjan)

Koncert pre trúbku a orchester je šieste veľké dielo slávneho arménskeho skladateľa Alexandra Grigorjeviča Aruťuňana, napísané v rokoch 1949 – 1950. Pôvodne bolo zložené pre arménskeho trúbkara a riaditeľa Jerevanského štátneho dychového orchestra Ajkaza Mesjana. Noviny New York Times ho označili za virtuózne a okázalé dielo.

Koncert pozostáva zo 4 častí a kadencie, ktorú napísal sovietsky a ruský trúbkar Timofej Alexandrovič Dokšicer. Uvádza sa aj iné členenie, konkrétne na sedem častí:

  • Andante maestoso
  • Allegro energico
  • Meno mosso
  • Tempo I
  • Meno mosso
  • Tempo I
  • Kadencia & Coda

Koncert sa hrá bez prestávky medzi jednotlivými časťami; na rozvoj témy autor využil fugátové techniky. Organickosť hry na trúbku, kompozícia formy, výrazný koncertný charakter, obrovská intonačná expresivita sú dovedené „do absolútnej proporčnej rovnováhy a sú príznakom vzorovej dokonalosti diela,“ píše muzikológ A. Kokžajev. [1]

Najznámejšou interpretáciou je tá v podaní Timofeja Dokšicera, kde k štyrom častiam koncertu pridal kadenciu, ktorú napísal ako variáciu na hlavnú tému koncertu a vyznačuje sa výnimočnou virtuozitou.

Referencie upraviť

  1. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2023-01-11]. Dostupné online. Archivované 2018-11-03 z originálu.