Konektor (elektrotechnika)

Konektor je mechanicko-elektrický rozoberateľný spoj dvoch elektrických vodičov (káblov) alebo mechanicko-elektrické pripojenie vodiča (kábla) k pevnému elektrickému bodu alebo mechanicko-elektrické spojenie dvoch pevných bodov.

Úlohou konektora po mechanickej stránke je zaistiť pevné spojenie (izolačne pevné, otrasuvzdorné, vodotesné, presne orientované, jednoznačné, jedinečné a pod.), tak aby bolo zabezpečené opakovane možné spojenie a rozpojenie. Po elektrickej stránke zabezpečuje jednoznačný elektrický kontakt - elektrický spoj dvoch elektrických vodičov (musia sa spojiť konkrétne vodiče, konektor nemá vnášať do spoja elektrický odpor, musí byť oteruvzdorný a zachovávať elektrické vlastnosti aj po opakovaných spojeniach a rozpojeniach ...)

Konektory majú rôzne tvary a rôzne počty kontaktov. Vo všeobecnosti sa elektrický kontakt vytvára spojením vodivých plôšok alebo zastrčením vodivého kolíka do vodivej dierky. Z toho vzniklo anglické označenie konektorov male/female.

Konektor sa obvykle skladá z dvoch častí - zástrčka je to, čo sa zastrkuje, a zásuvka je to, do čoho sa zastrkuje. Platí to aj pre pevné aj pre pohyblivé prívody.
Mnohé konektory sú elektricky a mechanicky rovnaké, líšia sa len tzv. kľúčom, výstupkom alebo zárezom, ktorý presne určuje protistranu (zástrčka/zásuvka), aby nedošlo k zámene.