Konkordát je zmluva medzi štátom a rímskokatolíckou cirkvou upravujúca svetský status cirkvi. K najvýznamnejším patril konkordát z roku 1801 uzavretý medzi pápežom Piom VII. a Napoleonom I., ktorý viedol k obnove pôsobnosti katolíckej cirkvi vo Francúzsku a trval až do oddelenia štátu a cirkvi roku 1905.

Pozri aj

upraviť