Konsenzus (právo)

Konsenzus je súhlas prejavený výslovne alebo mlčky.

Najznámejšie druhy:

  • Zmluvný konsenzus je prejav zhodnej vôle zmluvných strán ako predpoklad vzniku zmluvy
  • Manželský konsenzus je vyhlásenie osôb vstupujúcich do manželstva, že súhlasia so sobášom