ISO kontajner je nákladný kontajner vyhovujúci všetkým príslušným normám ISO platným pre kontajnery v čase, keď bol kontajner vyrobený.[1]: Tieto kontajnery sú určené na medzinárodnú prepravu (intermodálna prepravná jednotka, UTI). Nákladný ISO kontajner musí spĺňať nasledovné požiadavky[1]:

 • musí byť stály a dostatočne pevný pre opakované použitie
 • skonštruovaný tak, aby umožňoval prepravu tovarov bez prekladania a aby sa dal ľahko plniť a vyprázdňovať
 • vybavený zariadeniami umožňujúcimi okamžitú manipuláciu, osobitne premiestnenie kontajnera z jedného druhu dopravy na iný druh dopravy
 • najmenší vnútorný objem kontajnera je 1 m3
 • kontajner je možné stohovať do niekoľkých vrstiev na seba
 • maximálna celková hmotnosť jedného kontajnera musí byť 30 480 kg.
Kontajnery v terminále kombinovanej dopravy

Označenie prepravných kontajnerov[2]:

menovitá dĺžka kontajnera
výška kontajnera
zaťaženie kontajnera
[stôp]
[m]
8' 00 = 2438 mm
8' 6 = 2591 mm
9' 6 = 2896 mm
<8' 0 = < 2 438 mm
[kg]</>
[lb]
40'
12
1A
1AA
1AAA
1AX
30 480
67 200
30'
9
1B
1BB
1BBB
1BX
25 400
56 000
20'
6
1C
1CC
1CX
24 000
52 900
10'
3
1D
1DX
10 160
22 400

Všetky prepravné ISO kontajnery radu 1 majú šírku 8' 00'' = 2438 mm. Kontajnery s výškou nižšou ako 2 438 mm sa označujú ako 1AX, 1BX,1CX a 1DX.
Základný typ prepravného kontajnera má rozmery 20' x 8' x 8' (stôp) a je označovaný ako ISO 1C. Dĺžka kontajnera je 6,1 metra, vnútorná dĺžka kontajnera je 5867 mm a maximálne zaťaženie je 24 000 kg (52 900 lb). Od základného kontajnera 1C sú všetky ďalšie kontajnery odvodené ako násobok ich rozmerov. Dĺžka kontajnerov je dostupná v nasledovných vyhotoveniach – 20' stôp (6,1 m), 40' stôp (12,2 m), 45' stôp (13,7 m), 44' stôp (14,6 m), 53' stôp (16,2 m).

Manipulácia s kontajnerom upraviť

Štandardizované rozmery kontajnerov a ich technická unifikácia zjednodušuje, zprehľadňuje a zrýchľuje manipuláciu s väčším objemom prepravovaného tovaru, čo vedie k celkovému zefektívneniu prepravy. Zjednodušuje sa prekládka medzi rôznymi druhmi prepravných prostriedkov napr. prekládka z kontajnerovej lode na železničné vagóny alebo špeciálne kontajnerové nákladné automobily. Kontajnery je možné stohovať na kontajnerových lodiach a v kontajnerových prekladiskách v niekoľkých vrstvách na sebe, čím je možné používať aj manipulačnú techniku určenú pre prekladanie a manipuláciu s kontajnermi. Manipulačnú techniku je možné automatizovať a vytvárať efektívne riešenia pre sklady a logistiku tovaru.

Použitie kontajnerov upraviť

40' stopové prepravné kontajnery sa využívajú hlavne v námornej doprave, 20' stopové kontajnery sa používajú hlavne vo vnútrozemskej doprave. Prepravné kontajnery 1C a 1A predstavujú asi 95% celého kontajnerového parku. Pre štatistické účely a porovnania sa kontajnery prepočítavajú na 20' stopovú dĺžku t. j. na kontajner ISO 1C. Námorné kontajnery sú vyrobené z kvalitnej ocele s protikoróznou ochranou. Dvere kontajneru sú dvojité s krytým zámkom a 4 závesmi dverí, niektoré kontajnery môžu mať ďalšie dvere aj na boku kontajnera. Základom pre označovanie objemu lodí je jednotka TEU - twenty feet equivalent unit. Je to vlastne základný rozmer kontajnera ISO 1C. Dnešné nákladné kontajnerové lode majú kapacitu presahujúcu 11 000 TEU.

Identifikačný systém značenia upraviť

Identifikačný systém značenia kontajnerov pozostáva z týchto základných položiek:

 • kód vlastníka - tri písmena (registrátor BIC Archivované 2008-06-19 na Wayback Machine)
 • identifikátor kategórie zariadenia - jedno písmeno (U,J,Z)
 • sériové číslo - šesť číslic (napr. 123456)
 • kontrolné číslo - jedna číslica (matematicky vypočítané číslo)

Rozmery a typ zobrazenia musia byť použité ako jeden celok, tj. informácie nesmú byť rozdelené do dvoch častí. Okrem základného označenia sa môže kontajner označiť aj doplnkovým značením - napr. maximálna čistá hmotnosť kontajnera. Značenie sa zobrazuje na bočných stranách, čele s dverami, slepom čele a na streche kontajneru.

Referencie upraviť

 1. a b STN ISO 668. [online]. [Cit. 2008-05-16]. Dostupné online. Archivované 2008-02-23 z originálu.
 2. STN ISO 830.

Externé odkazy upraviť