Kontext (jazykoveda)

Kontext je súvislá časť textu, z ktorej možno určiť vzájomné vzťahy medzi jazykovými, kompozičnými alebo tematickými jednotkami. Náuka o kontexte sa nazýva kontextológia.