Konzultácia je odborná rada, porada, vysvetlenie; výklad, odpovede vysokoškolského učiteľa na otázky študentov, prípadne podrobnejšie objasnenie ťažších partií z príslušného predmetu, najmä v rámci postgraduálneho štúdia.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.