Koptská ortodoxná cirkev

Koptská ortodoxná cirkev alebo Koptská pravoslávna cirkev je jedna z autokefálnych orientálnych pravoslávnych cirkví. Je to väčšinová časť egyptskej cirkvi, ktorá neprijala Chalcedónsky koncil. Koptská cirkev sa teda oddelila od byzantskej cirkvi a zakladá sa na odkaze Cyrila Alexandrijského.[1] Označuje sa za miafyzitskú cirkev (označovanie za monofyzitov kopti dôrazne odmietajú).[2] Jej najvyšším predstaviteľom je titulovaný ako alexandrijský pápež a patriarcha celej Afriky.

Koptská katedrála sv. Marka v Alexandrii

Cirkev pôsobí na území Egypta a v zahraničí. Má okolo 20 miliónov členov.

Šírenie kresťanskej cirkvi na území Egypta sa spája s pôsobením evanjelistu Marka v Alexandrii. Alexandria sa stala jedným z centier kresťanstva a vznikla tam aj významná katechetická škola, kde pôsobil aj Origenes. Egypt sa stal aj centrom mníšstva. Alexandria bola jedným z prvých piatich patriarchátov kresťanstva.

Nezhody okolo Chalcedónskeho koncilu spôsobili, že koptská cirkev v Egypte sa osamostatnila. Po dobytí Egypta moslimami sa egyptské obyvateľstvo postupne islamizovalo a kresťania sa stali menšinou.

Dominancia alexandrijského biskupa nad ostatnými biskupstvami v Egypte bola pre organizáciu koptskej cirkvi charakteristická (aspoň pred nástupom stredoveku), keďže biskupi boli na rozdiel od iných cirkví svätení iba alexandrijským pápežom, keďže iné arcibiskupské stolce v krajine neboli.[1]

Referencie

upraviť
  1. a b KOPTSKÁ PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV. In: FARRUGIA, Edward G.; AMBROS, Pavel, ed. Encyklopedický slovník křesťanského Východu. Preklad Adam Mackerle. Vyd. 1. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2010. 1039 s. (Prameny spirituality; zv. 15.) ISBN 978-80-7412-019-0. S. 508 – 509.
  2. Pozri informácie ohľadom toho, keď gréckopravoslávny pápež chybne označil koptov za monofyzitov: An Explanatory letter from H. H. the Greek Pontiff concerning the faith of the Coptic Orthodox Church Archivované 2012-10-24 na Wayback Machine, list z 9. marca 2006 Archivované 2011-12-28 na Wayback Machine, list z 8. mája 2005 Archivované 2011-12-28 na Wayback Machine

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť