Kornélius

Kornélius bol rímsky stotník (lat. centurion) spomínaný v Skutkoch apoštolov 10 a 11 kapitole. V jeho dome kázal apoštol Peter. Bol prvým kresťanom z rímskej komunity v Izraeli. Jeho konverzia nastolila v prvej cirkvi otázku integrácie postžidovského a postpohanského prúdu ako aj otvorila nové možnosti pre misiu.