Korytová dolina reprezentuje štádium zrelosti reliéfu. Má široké, ploché dno a svahy s rôznym sklonom.