Kozľa

mláďa príslušníka rodu Capra

Kozľa je mláďa príslušníka rodu Capra (skôr nesprávne aj kamzíka a nesprávne aj srny) spravidla do veku 5 mesiacov. Od tohto veku sa mláďa spravidla nazýva kozlík (samčie) resp. kozička (samičie).