Kráľovský jobagión

Kráľovskí jobagióni (iné názvy: dvornícki jobagióni, kráľovskí dvorania, kráľovi poddaní, kráľovi lénnici; lat. iobagiones regis = „jobagióni kráľa“) boli v 12. a začiatkom 13. storočia (spolu so županmi) najvyššia šľachtická vrstva v Uhorsku, teda uhorskí veľmoži.

  • Dejiny Slovenska. Ed. Samuel Cambel. Vyd. 1. Zväzok I : (do roku 1526). Bratislava : Veda, 1986. 534 s. S. 267, 268.
  • KOVÁČ, Dušan, et al. Kronika Slovenska : od najstarších čias do konca 19. storočia. Bratislava : Fortuna Print, 1998. 616 s. ISBN 80-7153-174-X. S. 121.
  • [1]