Krásnohorský potok

Krásnohorský potok je potok v Gemeri, preteká územím okresu Rožňava. Je to pravostranný prítok Čremošnej, má dĺžku 13 km a je tokom V. rádu. Medzi obcami Pača a Krásnohorské Podhradie sa koryto potoka výraznejšie vlní. Niekedy sa označuje ako Pačiansky potok.

Prameň: vo Volovských vrchoch na západnom svahu vrchu Biele skaly (1 251,7 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 1 100 m n. m.

Smer toku: prevažne na juhojuhozápad, na kratších úsekoch (nad obcou Pača a v okolí obce Krásnohorské Podhradie) na juh

Geomorfologické celky: 1.Volovské vrchy, podcelok Zlatý stôl, 2.Rožňavská kotlina

Prítoky: sprava z oblasti Ždiarika, dva prítoky z južného úpätia Ostrého vrchu (882,0 m n. m.), Rákoš; zľava prítok z oblasti Bučiny, prítok spod Úhornianskeho sedla (999 m n. m.) zvaný Štrbavý potok, Lazný potok, prítok z juhozápadného svahu Čipkovho vrchu (966,2 m n. m.) zvaný Čurdov a Kaplna

Ústie: do Čremošnej pri obci Krásnohorská Dlhá Lúka v nadmorskej výške približne 295 m n. m.

Obce: Pača, Krásnohorské Podhradie a Krásnohorská Dlhá Lúka