Krídlo (architektúra)

Krídlo je časť budovy, ktorá je od hlavnej časti oddelená opticky, resp. orientáciou na iné svetové strany.

Palác vo Vatikáne s dvomi postrannými krídlami

Iné projekty upraviť