Kríza (vývin človeka)

Kríza je fáza prelomu alebo zvratu vo vývine jednotlivca.

Človek aj v priebehu normálneho vývinu dospieva do určitých krízových období, v ktorých je zvlášť náchylný na náhle a nepredvídané zmeny. Podľa toho, aká je kvalita a intenzita krízy a aké sú aj iné okolnosti, za ktorých sa vyskytne, človek alebo pokročí do vyššej vývinovej fázy, alebo regreduje k uchyľovaniu sa k takým formám správania, ktoré sú maladaptivne (maladaptácia). Počas vývinových kríz sa môžu vytvoriť (spontánne alebo pod vplyvom napr. výchovy) také formy správania, ktoré môžu byť trvalé alebo ktoré môžu mať celoživotné dôsledky – kladné alebo záporné. V podobnom zmysle sa chápu aj napr. manželské krízy.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.