Krajské futbalové súťaže na Slovensku

Krajské futbalové súťaže riadia 4 regionálne futbalové zväzy - BFZ, ZsFZ, SsFZ a VsFZ. Pod ich kompetencie spadajú tri ligy vo futbalovej hierarchii:

  • 3. liga - 4 skupiny
  • 4. liga - 7 skupín
  • 5. liga - 16 skupín