Slovo kresťan je odvodené od slova Kristus (gr. christianos - „kristovec“).

Slávni kresťania

Podľa kresťanskej teológie zakotvenej v Biblii je kresťanom každý človek, ktorý vyznal svoje hriechy, v srdci uveril v Ježiša Krista a prijal Ho osobne za svojho Spasiteľa a Pána [1]. (Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno: Biblia, Jánovo evanjelium 1,12. [2]) Websterov slovník [3] definuje kresťana ako „osobu vyznávajúcu vieru v učení Ježiša Krista.” Prvýkrát boli Kristovi učeníci nazvaní kresťanmi v gréckej Antiochii v prvom storočí n.l. (Biblia, Skutky apoštolov 11,26. [2])

Kresťan skrze vieru v Krista milosťou získava spasenie (rozumej zachránenie od večného oddelenia od Boha) ako Boží dar, ktorý si nemôže zaslúžiť žiadnymi skutkami ani morálnym životom. (Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil: Biblia, Efezským 2,8-9. [2]) J. M. Boice túto pravdu zhrnul následovne: "Sme ospravedlnení milosťou na základe Kristovej obety." [1]

  • Kresťania patria do spoločenstva rovnako veriacich, ktoré sa nazýva Kristova Cirkev. Krst je verejným vyznaním toho, že človek uveril v Krista a rozhodol sa Ho nasledovať. Hlavou Cirkvi je podľa kresťanskej teológie zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus. Kresťan dúfa v Krista, v posmrtný život v Nebeskom kráľovstve v spoločenstve Boha Otca, Ježiša Krista, Ducha svätého, ostatných kresťanov a Božích anjelov. Učenie niektorých cirkví, že kresťanom sa človek stáva prijatím krstu je založené na Biblii okrem iného: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého” ‭Mt 29,19.

Svätou knihou kresťanov je Biblia, živé Božie Slovo, skrze ktoré môžu ľudia spoznávať Boha, Jeho charakter, sami seba a Boží zámer s nimi.

Citát:

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Biblia, Jánovo evanjelium 3,16-17 [2]

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Kresťan
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Kresťan

Referencie upraviť

  1. a b 1938-, Boice, James Montgomery,. Základy křesťanské víry. Praha : Návrat domů, 1999. (1. vyd.) Dostupné online. ISBN 8072550055.
  2. a b c d Biblia. [s.l.] : ECAV, Reedícia r. 2015. ISBN 9788071404866. S. 1181.
  3. Dictionary by Merriam-Webster: America's most-trusted online dictionary. online slovník (USA). Dostupné online [cit. 2018-04-11]. (po anglicky)