Krovky (entomológia)

Krovky alebo elytry (lat. elytrae) sú predné (premenené) krídla u chrobákov, ktoré prekrývajú zadohruď a zadné blanité krídla. Pevnosť kroviek spôsobuje prítomnosť chitínu, ktorý ich vystužuje. U niektorých druhov chrobákov môžu krovky druhotne vymiznúť, prípadne u iných druhov zasa zrastú, takže tieto chrobáky potom nemôžu lietať (napr. bystruškyCarabidae).

Krovky chrústa obyčajného