Květoslav Minařík

Květoslav Minařík (* 21.2. 1908, Horní Litvínov – † 4.7. 1974, Praha) bol český mystik a zároveň šiesty člen Belostnej Dynastie Guruov, nasledujúci hneď po Milaräpovi.

V mladosti do najhlbších podrobností spoznal a sám na sebe uskutočnil najvyššie duchovné a mystické ideály Východu, bez toho aby pritom stratil kontakt s občianskym životom. Svoje skúsenosti potom formuloval ako originálnu, z kníh nevyčítanú duchovnú náuku, ktorá vychádza z psychológie a spôsobu myslenia súčasného Európana. Vedie ho životom a zdokonaľuje jeho bytosť ako celok; nezaoberá sa iba fyzickou, mravnou alebo mentálnou zložkou, ale harmonicky ich rozvíja všetky naraz. Z veľkých svetových duchovných smerov má jeho náuka najbližšie k mahájánskemu budhizmu. Tieto hlásania sú ale v rozpore s kostolným poriadkom.

Dielo Upraviť

 • Praxe Přímé Stezky 3
 • Praxe Přímé Stezky 2
 • Praxe Přímé Stezky 1
 • Přímá Stezka
 • Vnitřní smysl Nového Zákona
 • Cesta k dokonalosti
 • Světlo géniů
 • Beseda bohů
 • Spása
 • Jóga v životě současného člověka
 • Malý mystický slovník naučný
 • Tajemství Tibetu 1
 • Tajemství Tibetu 2
 • Mahájánské texty
 • Milaräpa
 • Kéčara
 • Tajné zasvěcení
 • Drahokamy 1,2
 • Slovo Buddhovo, Komentáře ke Slovu Buddhovu
 • Pronikavý vhled
 • Pataňdžaliho jógasútra
 • Lao-c’ovo Tao-te-ťing

Externé odkazy Upraviť