Kvadratický priemer

Kvadratický priemer (; po anglicky root mean square, skratka RMS alebo rms) je druh priemeru.

VzorecUpraviť

Je to (pre ľubovoľné reálne čísla) odmocnina zo súčtu štvorcov jednotlivých hodnôt, delená počtom meraní n , čiže

 

Napríklad kvadratický priemer z čísel 2, 3, 6, 7, 7, 8, 9, 10 je

 

PoužitieUpraviť

Kvadratický priemer sa obyčajne používa vo fyzike, kde sa často označuje ako efektívna hodnota[1].

ReferencieUpraviť

  1. MARKECHOVÁ, Dagmar a kol.. Štatistické metódy a ich aplikácie [online]. Nitra: UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE, 2011, [cit. 2019-07-29]. Dostupné online.