Kvalitatívny výskum

Kvalitatívny výskum je druh výskumu, v ktorom sa kladie dôraz na výklad skúmaných javov očami samotných aktérov skúmaného diania a ktorého výsledkom je detailný opis neraz individuálnych prípadov.

V pedagogike to je výskum, ktorý sa zakladá na iných metodologických princípoch než boli.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.