Kvant a Kvant-2 sú aj názvy vesmírnych modulov.

Kvantum alebo kvant je najmenšie možné (teda už nedeliteľné) množstvo energie, hmoty (elementárna častica) alebo poznatku, resp. najmenšia možná hodnota fyzikálnej veličiny. Čo je „najmenšie možné“ samozrejme vždy závisí od stavu pokroku.

O kvante v kvantovej fyzike pozri Planckovu konštantu. Vychádza z kvantového princípu.