Kvantitatívna účinnosť vyplachovania

Kvantitatívna účinnosť vyplachovania je bezrozmerné číslo, ktoré sa používa na opis účinnosti vyplachovacieho procesu dvojtaktných spaľovacích motorov. Je to pomer množstva čerstvej náplne, ktorá zostala vo valci po uzatvorení výfukového kanála (ventilu) a množstva náplne ktorá prejde plniacim traktom.

Kvantitatívna účinnosť vyplachovania sa označuje znakom ηkvant.

ηkvant =

Pozri ajUpraviť

ZdrojeUpraviť

Trnka J., Urban J.: Spaľovacie motory. Alfa Bratislava, 1992.