Kvantová fyzika je časť fyziky využívajúca aparát kvantovej teórie (bližšie pozri tam).

Dejiny upraviť

Je to jedna z hlavných súčastí súčasnej fyziky. Kvantová fyzika ako teória pochádza zo začiatku 20. storočia, jej experimentálne korene však siahajú ďaleko späť do 19. storočia. Kvantovú fyziku charakterizuje univerzálna Planckova konštanta h a opis stavov v hmotných systémoch celými čislami.

Kvantová fyzika začala objavením povahy elektromagnetického žiarenia, akým je teplo a svetlo. Hoci sa toto žiarenie šíri priestorom v podobe vĺn, môže sa správať, akoby pozostávalo z častíc. Najmä vyžarovanie a pohlcovanie svetla sa odohráva v podobe balíčkov (čiže kvánt) energie, nazývaných fotóny. Ukázalo sa, že táto zvláštna kombinácia časticových a vlnových aspektov, ktorá sa niekedy nazýva časticovo-vlnovým dualizmom, platí pre všetky fyzikálne objekty v atomárnom a subatomárnom meradle.