Lévi (kmeň)

Lévi alebo Levi je jeden z kmeňov izraelského národa, ktorý sa spomína v Starom zákone v Biblii.

Členovia kmeňa Lévi mali za úlohu slúžiť Bohu za izraelský národ.[1] Z kmeňa Lévi pochádzal aj Mojžiš,[2] ktorý vyviedol izraelský národ z Egypta.

Ako leviti sa označujú v širšom zmysle všetci príslušníci kmeňa (rodu) Lévi, v užšom zmysle len tí členovia tohto kmeňa, ktorí nepochádzali z kňazskej rodiny Árona a rodine Árona, teda vlastným kňazom kmeňa, len pomáhali pri jej kňazských činnostiach na najnižšej úrovni. [3][4]

ReferencieUpraviť

  1. pozri napr. Nm 1,47-54 (svatepismo.sk)
  2. Ex 2,1-4.8-10 (svatepismo.sk)
  3. . Dostupné online.
  4. . Dostupné online.