Lúčka (prítok Slanej)

Lúčka je potok v Gemeri, v juhovýchodnej časti okresu Rimavská Sobota. Je to pravostranný prítok Slanej a meria 7,2 km.

Preteká Rimavskou kotlinou, pramení v časti Gemerské terasy pod kopcom Lúčka (272,3 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 230 m n. m., juhozápadne od obce Rumince. Najprv tečie severojužným smerom poľnohospodárskou krajinou, následne sa stáča na juhovýchod a preteká západne od obce Chanava. Tu tok vytvára výrazný oblúk ohnutý na západ a preteká oblasťou vinohradov. Ďalej sa stáča na východ a napokon južne od obce Chanava opäť na juhovýchod. Do Slanej ústi západne od obce Abovce v nadmorskej výške okolo 155 m n. m.