Lalokoplutvovce (násadcoplutvovce okrem dvojdyšníkov)

Lalokoplutvovce[1] (iné názvy: lalokoplutvé, lalokoplutvé ryby [2], stopkoplutvovce[3], stopkatoplutvovce[4], stopkatoplutvé [5], stopkatoplutvé ryby[6]; lat. Crossopterygii) [v širšom zmysle] (lat. Crossopterygii [sensu lato]) je v starších systémoch veľká skupina násadcoplutvovcov - zahŕňa všetkých násadcoplutvovcov okrem dvojdyšníkov (Dipnoi).

Charakteristika upraviť

Pozri aj charakteristiku pod násadcoplutvovce.

Od druhej hlavnej skupiny násadcoplutvovcov – dvojdyšníkov – sa odlišujú tým, že nemajú okrem žiabier aj pľúca. Do tejto skupiny vývojovo patria aj štvornožce, ktoré sa ale tradične zaraďujú oddelene.

Väčšina druhov je vyhynutá a pred rokom 1938, kedy bola objavená latiméria divná (Latimeria chalumnae) pri Južnej Afrike, sa myslelo, že lalokoplutvovce vyhynuli pred 65 miliónmi rokov spolu s dinosaurami.

Celá skupina lalokoplutvovcov je zastúpená len jedinou žijúcou čeľaďou – latimériovité a v nej dvoma druhmi – latiméria divná a latiméria indonézska (Latimeria menadoensis; prvý raz opísaná roku 1999). Zástupcovia súčasných latimérií sa veľmi podobajú na svojich vyhynutých predkov: Majú pretiahnuté telo, kosodĺžnikovú chvostovú plutvu a párové končatiny s mohutnou svalovinou. Kostra párových plutiev sa podobá na končatiny štvornožcov a lebka sa zas podobá na lebku obojživelníkov. Oplodnenie je vnútorné, sú živorodé a medzi zárodkami sa vyskytuje vnútrotelový kanibalizmus. Sú dravé.

Systematika upraviť

Jedna z možností delenia lalokoplutvovcov v širšom zmysle (Crossopterygii [sensu stricto]; t.j. násadcoplutvovce okrem dvojdyšníkov) je rozdelenie na 2 skupiny (podtriedy):

  • lalokoplutvovce v užšom zmysle (Crossopterygii [sensu stricto]; t.j. lalokoplutvovce podľa Benton 2004/2005)
  • Tetrapodomorpha.

Podrobná verzia takéhoto systému je uvedená v článku násadcoplutvovce.

V moderných systémoch sa pojem lalokoplutvovce v širšom ani užšom zmysle už nepoužíva (porov. napr. Benton 2014/2015).

Zdroje upraviť

  1. BURNIE, D. et al.: Zviera. Bratislava: Ikar, 2002. ISBN 80-551-0375-5. S. 480
  2. ryby. In: Pyramída
  3. stopkoplutvovce. In: BETINA, Vladimír et al. Malá encyklopédia biológie. Bratislava: Obzor, 1975. S. 463
  4. LENOCHOVÁ, Mária et al. "Biológia pre 1. ročník gymnázia". 3. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994. ISBN 80-08-021318-X. S. 155
  5. FRANK, S. Veľký obrazový atlas rýb. Bratislava: Mladé letá, 1976, S. 15
  6. VILČEK, František; LIŠKOVÁ, Eva; ALTMANN, Antonín; KORÁBOVÁ, Alžbeta. Prírodopis pre 6. ročník základných škôl. 6. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1995. 205 s. ISBN 80-08-00434-7. S. 118.