Lamnovité

(Presmerované z Lamnidae)

Lamnovité[1] (lat. Lamnidae) je čeľaď radu Lamniformes.

CharakteristikaUpraviť

Zástupcovia tejto čeľade majú kýl na chvoste, ktorý im zvyšuje rýchlosť počas plávania. Udržujú si aj nezvyčajne vysokú teplotu svalov, čo im taktiež umožňuje dosahovať pri plávaní vyššie výkony.

SystematikaUpraviť

 • †Carchariolamna
 • †Carcharoides
 • †Isurolamna - vrátane všetkých alebo niektorých druhov z Lamiostoma, Lenthia
 • †Parotodus
 • †Microcorax
 • †Palaeoanacorax
 • †Palaeocarcharias
 • †Paracorax
 • †Palaeocorax
 • †Parisurus
 • †Pseudocorax
 • †Pseudoisurus
 • †Ptychocorax
 • †Squalicorax - vrátane všetkých alebo niektorých druhov z Anacorax, Corax, Xenolamia
 • †Xiphodolamia
 • †Lamiostoma
 • rod Isurus - vrátane všetkých alebo niektorých druhov z Anotodus, Carcharocles, Cosmopolitodus, Isuropsis, Macrorhizodus, Oxyrhina
  • †Isurus sp. (3 druhy)
  • †Isurus americanus
  • †Isurus novus
  • †Isurus shoutedeni
  • †Isurus winkleri
  • †Isurus mantelli
  • †Isurus willsoni
  • †Isurus praecursor
  • †Isurus desori
  • †Isurus retroflexus
  • Isurus paucus
  • mako rýchly alebo žralok mako (Isurus oxyrinchus)
 • rod Carcharodon - vrátane všetkých alebo niektorých druhov z Agassizodon, Carchariolamna, Carcharocles, Eocarcharodon, Macrohizodus, Megaselachus, Procarcharodon, Palaeocarcharodon; často považovaný za súčasť Isurus
  • †Carcharodon xiphodon
  • †Carcharodon hastalis (Alopias grandis)
  • †Carcharodon planus
  • †Carcharodon escheri
  • †Carcharodon akitaensis
  • žralok modrý alebo lamna veľká (Carcharodon carcharias)
 • rod lamna (Lamna) - vrátane všetkých alebo niektorých druhov z Euchlaodus, Jekelotodus, Leptostyrax, Otodus, Serratolamna)

V minulosti sa myslelo, že sem patrí aj druh žralok veľkozubý (tzv. megalodon), a že je príbuzný žraloka modrého, dnes však tento druh patrí do čelade Otodontidae.

ZdrojeUpraviť

 1. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1241 z 20. júna 2019 o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 2019/2006, (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013, (EÚ) 2016/1139, (EÚ) 2018/973, (EÚ) 2019/472 a (EÚ) 2019/1022 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005

Iné projektyUpraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Lamnovité
 •   Wikidruhy ponúkajú informácie na tému Lamnovité