Lanový žeriav je špeciálny typ žeriava, ktorý prepravuje bremená na dlhé dráhy. Konštrukciou sa podobá lanovke. Medzi vežami alebo portálovými konštrukciami je natiahnuté nosné lano alebo sústava nosných lán. Po ňom sa pohybuje visutá mačka. Pohyb mačky sa zabezpečuje ťažným lanom, zdvíhanie a spúšťanie bremena zdvíhacím lanom. Používa sa napríklad pri stavbe múrov údolných priehrad, mostov s veľkým rozpätím, prepravu sypkého materiálu na dlhé vzdialenosti alebo v lodeniciach.

Sústava lanových žeriavov so spoločnou centrálnou vežou pri stavbe priehradného múru
Lanový žeriav so sústavou lán v lodenici Warnemünde

Konštrukcia upraviť

Lanový žeriav má obvykle dve veže, najčastejšie pevné. Môžu však byť aj rovnobežne pojazdné, alebo jedna pevná a druhá pojazdná po kruhovej dráhe. Nosné lano je zakotvené vo vežiach, v kotevných blokoch alebo vo výkyvnej veži s napínacím závažím. Ťažné a zdvíhacie laná sa navíjajú na bubny navijakov.

Zdroje upraviť

DVOŘÁK, Rudolf, a kol. Stroje. Pre 3. ročník SPŠS.. Bratislava : Nakladateľstvo Alfa, n.p., 1970. 312 s.

Iné projekty upraviť