Lekár

odborník pripravený a oprávnený liečiť ľudí

Lekár je zdravotnícky pracovník, ktorý samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti preventívnej a liečebnej zdravotnej starostlivosti. Zvyčajne ide o absolventa lekárskej fakulty, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v doktorskom študijnom programe. Má titul doktor medicíny – MUDr. Doktorský študijný program trvá na Slovensku v dennej forme štúdia šesť rokov, zahŕňa najmenej 5 500 hodín teoretickej výučby. Absolvovaním špecializačného štúdia má lekár právo používať profesionálne označenie lekára špecialistu spojené s názvom príslušného špecializačného odboru[1]. Súčasťou udelenia doktorského titulu lekára je spravidla zloženie prísahy dodržiavania lekárskej etiky vrátane výhradnej oddanosti životu pri výkone povolania – tzv. Hippokratovej prísahy. Hippokratova prísaha sa na Slovensku neskladá. Na slovenských lekárskych fakultách sa skladá v rámci promócie promočný sľub, ktorého znenie si upravuje každá fakulta samostatne.

Lekári počas vizity na internom oddelení v nemeckom Rostocku.

Referencie

upraviť
  1. Slovenská terminologická databáza - lekár [online]. data.juls.savba.sk, 14.5.2009, rev. 2010-06-09, [cit. 2010-07-06]. Dostupné online.

Iné projekty

upraviť
  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Lekár
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Lekár
  •   Wikislovník ponúka heslo Lekár