Leninizmus je učenie a/alebo politická prax Lenina alebo vernosť Leninovým doktrínam a metódam.

K hlavným črtám patrí podpora komunistickej revolúcie ako súčasti boja proti kapitalistickému imperializmu vo svetovom meradle a vernosť organizačným princípom strany nového typu.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.