Lepkavý potok je potok v Gemeri, vo východnej časti okresu Rožňava. Je to pravostranný prítok Čremošnej a meria 4,1 km. P

ramení vo Volovských vrchoch, v podcelku Pipitka, na juhozápadných svahoch vrchu Pipitka (1 224,8 m n. m.) v nadmorskej výške cca 820 m n. m. Tečie severojužným smerom, na hornom toku priberá tri prítoky spod Pipitky, preteká východným okrajom obce Drnava v Rožňavskej kotline a na jej území ústi v nadmorskej výške okolo 380 m n. m. do Čremošnej. V minulosti sa v údolí potoka ťažila železná ruda.