Libériov katalóg (Catalogus Liberianus) je zoznam pápežov končiaci Libériom († 366), podľa ktorého dostal meno.

Obsahuje niekoľko nezrovnalostí.

Pozri aj upraviť