Lichobežníkovitá menšia kosť

Lichobežníkovitá menšia kosť (lat. os trapezoideum) patrí medzi kosti hornej končatiny.

Je uložená v distálnom rade, mediálnejšie od os trapezium. Distálne má kĺbovú plôšku pre spojenie s bázou II. Metakarpu. Proximálne je umiestnená plôška pre člnkovitú kosť (lat. os scaphoideum), laterálne pre lichobežníkovitú väčšiu kosť (lat. os trapezium) a mediálne pre hlavičkatú kosť (lat. os capitatum).