Liehovina je všeobecne alkoholický nápoj z kvasného liehu s vyšším obsahom (vyše 15 či 20 % a pod.) tohto liehu.

V EÚ platí nasledujúca definícia podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008:

Článok 2.
1. Na účel tohto nariadenia je "liehovina" alkoholický nápoj, ktorý (a) je určený na ľudskú spotrebu, (b) má špecifické organoleptické vlastnosti, (c) má obsah alkoholu minimálne 15 obj. %, (d) bol vyrobený:

 • i) buď priamo:
  • destiláciou prírodne fermentovaných výrobkov s pridanými dochucovadlami alebo bez nich a/alebo
  • macerovaním rastlinných surovín v etylalkohole poľnohospodárskeho pôvodu a/alebo destilátoch poľnohospodárskeho pôvodu a/alebo liehovinách v zmysle tohto nariadenia alebo podobným postupom a/alebo
  • pridaním dochucovadiel, cukrov alebo iných sladidiel uvedených v prílohe I bode 3 a/alebo iných poľnohospodárskych výrobkov a/alebo potravín do etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu a/alebo do destilátov poľnohospodárskeho pôvodu a/alebo do liehovín v zmysle tohto nariadenia;
 • ii) alebo zmiešaním liehoviny s jedným alebo viacerými:
  • inými liehovinami a/alebo
  • etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilátmi poľnohospodárskeho pôvodu a/alebo
  • inými alkoholickými nápojmi a/alebo
  • nápojmi.

...4. Na účel tohto nariadenia sú technické definície a požiadavky ustanovené v prílohe I.

Rozdelenie a definície platné v EÚ sú uvedené v Prílohe II Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008.

Externé odkazyUpraviť