Listnatý les je les, s veľkou prevahou listnatých stromov.

Bukový les, Malé Karpaty

V strednej Európe sú prevládajúcimi stromami týchto lesov buk a dub. V našich zemepisných šírkach sú väčšinou umelo vysádzané, pretože prírodným výberom sa vytvára zmiešaný les. Majú málo stabilný ekosystém.

Spolu so zmiešanými lesmi sú rozšírené v oblastiach s dostatkom zrážok a miernymi zimami. V zimnom období listnaté stromy zhadzujú listy, čím sa bránia poškodeniu mrazom. Lesné pôdy, hlavne hnedé lesné pôdy resp. kambizeme, sú menej úrodné, po vyrúbaní lesa ich ľudia často využívajú ako pasienky.