Literatúra faktu alebo non-fiction[1] je literárny žáner, v ktorom literárne, fiktívne fakty sú v pozadí za dokumentárnymi, konkrétnymi faktmi, v ktorých sa ale zároveň využívajú jazykové prostriedky a postupy umeleckej literatúry. Literatúra faktu je na rozhraní vecnej a umeleckej literatúry.

Najznámejšími slovenskými autormi literatúry faktu sú Vojtech Zamarovský a Pavel Dvořák.

Rozdelenie podľa slohového postupu[1]:

  • naratívny, beletristicko-náučný typ – ťažiskom je dej, viac hovorových slov,
  • výkladovo-naratívny, náučno-beletrislický typ – bohatý na informácie, viac termínov a cudzích slov, uplatňuje autorský plurál

Referencie

upraviť
  1. a b TIBENSKÁ, Eva. Jazykovo-štylistická charakteristika non-fiction [online]. Kultúra Slova, 1980, [cit. 2020-02-12]. Dostupné online.