Logograf (história)

Logografi alebo logografici boli prví (t.j. z 5.-6. stor. pred Kr. pochádzajúci) grécki prozaici - dejepisci a geografi.

Boli autormi geografických opisov ciest - gés periodos, v ktorých informovali o skutočnostiach, ktoré na vlastné oči videli, o javoch, ktorých svedkami sa stali, ale aj o tom, čo poznali z počutia od iných. Ku svojim prameňom (zdrojom) často pristupovali kriticky. V ich opisoch väčšinou chýbal systém.

Prvým významným logografom v histórii geografie bol Hekataios z Milétu.