Lovčiansky potok

Lovčiansky potok je potok v Podunajskej pahorkatine, na území okresu Nové Zámky. Je to pravostranný prítok Branovského potoka, má dĺžku 6,6 km a je tokom VI. rádu.

Vzniká v Hronskej pahorkatine, v časti Bešianska pahorkatina, na území obce Veľké Lovce v nadmorskej výške okolo 170 m n. m. Juhozápadným smerom preteká obcou Veľké Lovce, za ňou sa stáča na západ, zľava priberá Lagáň a pokračuje juhojuhovýchodným smerom. Ďalej napája vodnú nádrž Branovo, do ktorej zľava ústi Šarcov potok, preteká okolo obce Branovo a neďaleko nej ústi v nadmorskej výške 126,4 m n. m. do Branovského potoka.