Lower Manhattan, známy tiež ako Downtown Manhattan, je najjužnejšia časť ostrova Manhattan, hlavného ostrova a obchodného a vládneho centra mesta New York. Obyčajne je definovaná ako oblasť oddelená na severe ulicou Chambers Street, na západe riekou North River (Hudson River), na východe riekou East River a na juhu parkom Battery Park a prístavom New York Harbor (známym aj ako Upper New York Bay).

Pohľad na Lower Manhattan z Brooklynu.
Výhľad na Lower Manhattan z Empire State Building (december 2011).

Nachádza sa tu Wall Street, mestská radnica, miestny úrad, finančná štvrť a miesto, kde sa nachádzalo Svetové obchodné centrum. Je to štvrtá najväčšia centrálna obchodná štvrť v Spojených štátoch, po Midtown Manhattan, Chicago's Loop, a Washington D.C. Táto časť bola kedysi treťou najvýznamnejšou obchodnou štvrťou, pričom pád na štvrté miesto mohol byť spôsobený stratou Svetového obchodného centra, ktoré disponovalo 16 miliónmi štvorcových stôp kancelárskych priestorov. Strata kancelárskych priestorov 11. septembra 2001 je ekvivalentná kancelárskej ploche v celom meste Cincinnati v roku 2001. Predpokladá sa, že Lower Manhattan získa späť svoje tretie miesto po rekonštrukcii Svetového obchodného centra, pričom sa očakáva rovnaká plocha priestorov a tiež sa počíta s výstavbou nového sídla finančnej firmy Goldman Sachs.