Luleská saamčina

Luleská saamčina alebo luleská sámčina alebo luleská lapončina je druhý najrozšírenejší laponský jazyk. Hovorí sa ním v oblasti Lule v Škandinávii, má približne 2000 až 3000 hovoriacich.