Lumen Gentium (z lat. Svetlo národom, ofic. Dogmatická konštitúcia o Cirkvi), je dokument, ktorý vznikol počas Druhého vatikánskeho koncilu. Zásadný prínos tohto dokumentu spočíval v ponímaní Cirkvi ako Božieho ľudu. Zaoberá sa tiež hierarchickým usporiadaním Cirkvi a poslaním laikov. Posledné kapitoly sú venované eschatológii a Panne Márii.

Prijatý bol v pomere 2 151 proti 5 hlasom biskupov. Vyhlásený bol pápežom Pavlom VI. 21. novembra 1964.

Externé odkazy

upraviť