Mäsožravosť

požieranie (najmä) mäsitej potravy živočíchom alebo rastlinou

Mäsožravosť alebo karnivoria alebo karnivornosť (u živočíchov aj zoofágia, u živočíchov požierajúcich hmyz aj hmyzožravosť, insektivornosť; u rastlín aj hmyzožravosť, insektivornosť) je požieranie (najmä) mäsitej potravy živočíchom alebo rastlinou.

Príslušný živočích sa nazýva: mäsožravec, mäsožravý živočích, karnivor, karnivorný živočích, zoofág, zoofágny živočích (pri požieraní hmyzu hmyzožravec, hmyzožravý živočích, insektivor, insektivorný živočích); príslušná rastlina sa nazýva: mäsožravá rastlina, karnivorná rastlina, hmyzožravá rastlina, insektivorná rastlina.