Médčina bol jazyk Médov (kmeňov na severozápade Iránskej náhornej plošiny). Patrí medzi severozápadné iránske jazyky. Súvislé texty v médčine sa nezachovali, gramatika je neznáma, jazyk je doložený iba prostredníctvom výpožičiek v starej perzštine.