Médeia (mytológia)

Médeia (gr.) alebo Medea (lat.) alebo po slovensky aj Médea bola v starogréckej mytológii mladšia dcéra kolchidského kráľa Aiéta a jeho manželky Asterodeie. Jej staršia sestra bola Chalkiopé. Medea bola čarodejnica.

Medea (Eugène Delacroix, 1862).

Do mýtov sa dostala preto, lebo Iasonovi a argonautom pomohla získať Zlaté rúno. Dala mu masť, ktorou keď sa potrel, neublížil mu oheň ani zbraň. Robila to preto, lebo chcela, aby si ju Iason zobral za ženu. Iason jej prisahal večnú vernosť, neskôr ju zapudil a chcel získať dcéru korintského kráľa Glauké a zároveň s ňou aj kráľovský trón. Medeia sa zmenila na démonickú postavu plnú nenávisti a kruto sa pomstila. Poslala neveste nádherné biele šaty, keď si ich nevesta obliekla, vyšľahli plamene a Glauké spolu s otcom, ktorý jej chcel pomôcť, zhorela. Iasona Medeia potrestala tak, že prebodla ich dvoch synov. Potom utiekla na voze ťahanom drakmi do Atén, kde si ju vzal za ženu kráľ Aigeus. Neskôr ju tiež zapudil, keď chcela otráviť jeho syna Tézea.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť