Otvoriť hlavné menu

Múzeum školstva a pedagogiky

Sídlo múzea

Múzeum školstva a pedagogiky je celoštátne špecializované múzejné pracovisko rezortu školstva, jediné svojho druhu na Slovensku. Po viacerých snahách o jeho založenie vzniklo v roku 1970. Jeho poslaním je zhromažďovať, odborne spracovávať, ochraňovať, vedecky zhodnocovať a prezentovať hmotné pamiatky dejín školstva a pedagogiky na Slovensku. Vo svojom fonde vlastní takmer 40 000 tisíc zbierkových predmetov.

Múzeum sídli v bratislavskej Petržalke na Hálovej ulici, v bývalej základnej škole. Dnes prístavba Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej.

Pravidelne pripravuje výstavy dokumentujúce históriu slovenského školstva. Doposiaľ zrelizovalo 28 autorských výstav napr. Pilotná expozícia dejín školstva a pedagogiky, Pohľad do prírodovedného kabinetu a triedy 60. rokov 20. storočia, Prvé slovenské gymnázium Revúca, Slovenskí učitelia v odboji a Slovenskom národnom povstaní (1939-1945), MŠaP 00045.

Pravidelne zapája sa do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií, pripravuje odborné semináre, prednášky, školenia a spomienkové stretnutia pre odbornú verejnosť. Pre školské skupiny realizuje vzdelávacie programy, ponúka bádateľské služby a konzultácie pre študujúcich.

Externé odkazyUpraviť